🔺 رئیسی قانون موافقتنامه ایران و افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه‌آهن را ابلاغ کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی قانون موافقتنامه ایران و افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه‌آهن را ابلاغ کرد

🔺 رئیسی قانون موافقتنامه ایران و افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه‌آهن را ابلاغ کرد

🔺 رئیسی قانون موافقتنامه ایران و افغانستان درباره ارتباط بین‌المللی راه‌آهن را ابلاغ کرد

🔹 رییس‌جمهور «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

ادامه مطلب ...
popup