🔺 نماینده مراغه از اقدام وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل سیب قدردانی کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نماینده مراغه از اقدام وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل سیب قدردانی کرد

🔺 نماینده مراغه از اقدام وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل سیب قدردانی کرد

🔺 نماینده مراغه از اقدام وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل سیب قدردانی کرد

🔹 نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی از اقدام وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل انبار شدن سیب در سردخانه‌ها قدردانی کرد و گفت: معاون وزیر جهاد برای حل این مشکل در کمترین زمان ممکن مامور شد و برای رفع مشکل برنامه‌ریزی کرد.

ادامه مطلب ...
popup