🔺 موافقت با حذف ارز ترجیحی منوط به ارائه برنامه مکتوب دولت و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 موافقت با حذف ارز ترجیحی منوط به ارائه برنامه مکتوب دولت و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم است

🔺 موافقت با حذف ارز ترجیحی منوط به ارائه برنامه مکتوب دولت و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم است

🔹 نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 با بیان این که دولت باید سناریوهای خود را برای حذف ارز 4200تومانی به صورت مکتوب به مجلس ارائه کند اما تاکنون این امر محقق نشده است گفت: دولت در برنامه مکتوب خود باید درباره اثر تورمی حذف ارز 4200 تومانی و راهکارهای جبران آن توضیحات لازم را ارائه کند تا مجلس بتواند درباره آن تصمیم بگیرد و موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی مشروط به شفاف شدن راهکاهای جبران و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم است.

ادامه مطلب ...
popup