🔺 جمهوری اسلامی در بحث اتباع و مهاجرین کوتاهی نکرده است/ لزوم حمایت نهادهای بین‌المللی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جمهوری اسلامی در بحث اتباع و مهاجرین کوتاهی نکرده است/ لزوم حمایت نهادهای بین‌المللی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر

🔺 جمهوری اسلامی در بحث اتباع و مهاجرین کوتاهی نکرده است/ لزوم حمایت نهادهای بین‌المللی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر

🔹 عضو کمیسیون امور داخلی کشور با تاکید بر حمایت‌های جمهوری اسلامی از اتباع خارجی به ویژه مهاجران افغان، گفت: ایران با وجودامکانات و بودجه کم خدمات بسیاری به مهاجران ارایه داده هرچند به منابع و امکانات بیشتری نیاز است اما حمایت نهادهای بین‌المللی بیش از موضوعات دیگر ضروری و لازم است.

ادامه مطلب ...
popup