🔺 رییس جمهور مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رییس جمهور مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد

🔺 رییس جمهور مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد

🔹 رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ کرد.

ادامه مطلب ...
popup