🔺 ایجاد "مرکز ملی فناوری‌های راهبردی ویروسی" توسط پژوهشکده سرطان معتمد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 ایجاد "مرکز ملی فناوری‌های راهبردی ویروسی" توسط پژوهشکده سرطان معتمد

🔺 ایجاد "مرکز ملی فناوری‌های راهبردی ویروسی" توسط پژوهشکده سرطان معتمد

🔺 ایجاد "مرکز ملی فناوری‌های راهبردی ویروسی" توسط پژوهشکده سرطان معتمد

🔹 دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جریان بازدید از پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، ایجاد و راه اندازی "مرکز ملی فناوری های راهبردی ویروسی" توسط این پژوهشکده را در زمره بزرگترین پروژه‌های آینده در سطح کشور عنوان کرد.

ادامه مطلب ...
popup