🔺 مشخص‌نبودن حامیان، از معضلات رویدادهای فرهنگی و هنری استان کرمان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مشخص‌نبودن حامیان، از معضلات رویدادهای فرهنگی و هنری استان کرمان

🔹 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: یکی از معضلاتی که رویدادهای فرهنگی و هنری در سطح استان دارند این است وضعیت حامیان دبیرخانه‌ها مشخص نیست و دبیرخانه‌ها شکل نمی‌گیرند در نهایت امکان برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادها وجود نخواهدداشت.

ادامه مطلب ...
popup