🔺 نامه دولت به شورای نگهبان برای تضمین بار مالی قانون رتبه بندی معلمان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نامه دولت به شورای نگهبان برای تضمین بار مالی قانون رتبه بندی معلمان

🔺 نامه دولت به شورای نگهبان برای تضمین بار مالی قانون رتبه بندی معلمان

🔹 رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره تأمین بودجه لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: دولت برای تامین بودجه 6 ماه امسال، در نامه‌ای‌ به شورای نگهبان بودجه 12 هزار و 500 میلیارد تومانی را تعیین خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
popup