🔺 سپاه امنیت ۵۳ فرودگاه کشور را تأمین می‌کند/ امنیت پرواز ۳ شرکت هواپیمایی بر عهده ارتش است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سپاه امنیت ۵۳ فرودگاه کشور را تأمین می‌کند/ امنیت پرواز ۳ شرکت هواپیمایی بر عهده ارتش است

🔺 سپاه امنیت ۵۳ فرودگاه کشور را تأمین می‌کند/ امنیت پرواز ۳ شرکت هواپیمایی بر عهده ارتش است

🔹 معصومی گفت: سپاه علاوه بر داشتن مسئولیت ایجاد امنیت در پروازها، مأموریت برقراری امنیت در فرودگاه‌ها را هم برعهده دارد که این مهم را در ۵۳ فرودگاه کشور با ۶۷ یگان انجام می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup