🔺 همه چیز درباره طرح بنزینی دولت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 همه چیز درباره طرح بنزینی دولت

🔺 همه چیز درباره طرح بنزینی دولت

🔹 در گزارش روزنامه ایران آمده است:‌ تمام کارت‌های بانکی سرپرست خانوار امکان اتصال به سامانه شاپرک دارند که مشخص می کند چقدر اعتبار بنزین دارد. مازاد بر اعتبار موجود با نرخ ۳ هزار تومان محاسبه خواهد شد. این شیوه بازتوزیع یارانه،‌ به نفع اقشاری است که مصرف کمتری داشته باشند.

ادامه مطلب ...
popup