🔺 رییس جمهور: صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رییس جمهور: صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت

🔺 رییس جمهور: صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت

🔹 رییس جمهور با بیان اینکه ما رفع تحریم‌ها را عزت‌مندانه دنبال می‌کنیم، گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.

ادامه مطلب ...
popup