🔺 تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن گره گشای بسیاری از خانوارهای روستایی خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن گره گشای بسیاری از خانوارهای روستایی خواهد بود

🔺 تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن گره گشای بسیاری از خانوارهای روستایی خواهد بود

🔺 تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن گره گشای بسیاری از خانوارهای روستایی خواهد بود

🔹 رییس بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن گره گشای بسیاری از خانوارهای روستایی خواهد بودگفت: در نقاط روستایی پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله تعیین شده و ضمانت نیز به صورت زنجیره سه نفره خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup