🔺 سازوکار تامین خوابگاه های متاهلی دانشجویان در دست اقدام است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 سازوکار تامین خوابگاه های متاهلی دانشجویان در دست اقدام است

🔺 سازوکار تامین خوابگاه های متاهلی دانشجویان در دست اقدام است

🔺 سازوکار تامین خوابگاه های متاهلی دانشجویان در دست اقدام است

🔹 مدیر کل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت به دو تکلیف قانونی این معاونت در برابر قانون افزایش جمعیت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اولین آن تامین خوابگاه‌های متاهلی دانشجویان بوده که ساز و کار آن در دست اقدام است. دومین وظیفه پیگیری دوره‌های آموزشی و راه‌اندازی موضوعات مشاوره با سرفصل ازدواج و تشکیل خانواده با رویکرد ایرانی و اسلامی است.

ادامه مطلب ...
popup