🔺 ماراتن مذاکرات وین و آزمون سخت سنجش اراده غرب

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ماراتن مذاکرات وین و آزمون سخت سنجش اراده غرب

🔺 ماراتن مذاکرات وین و آزمون سخت سنجش اراده غرب

🔹 مذاکرات رفع تحریم‌ها که بیش از دو هفته از آغاز دور جدید آن در وین می‌گذرد در حالی پیش می‌رود که با پیچیده‌تر شدن مباحث، به آزمونی سخت برای سنجش اراده طرف‌های مقابل به ویژه غرب، برای عبور از مسائل مورد اختلاف تبدیل شده است.

ادامه مطلب ...
popup