🔺 خبرهای خوبی درباره ‌فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در راه است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خبرهای خوبی درباره ‌فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در راه است

🔺 خبرهای خوبی درباره ‌فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در راه است

🔺 خبرهای خوبی درباره ‌فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در راه است

🔹 معاون اول قوه قضاییه گفت: هر چند که در مجلس طرح افزایش ‌فوق العاده خاص کارکنان دادگستری تایید نشد اما با هماهنگی هایی که با دولت انجام شده، خبرهایی خوبی در راه است که به زودی اعلام می شود.

ادامه مطلب ...
popup