🔺 بازی جدید آمریکا برای امتیازگیری در وین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازی جدید آمریکا برای امتیازگیری در وین

🔺 بازی جدید آمریکا برای امتیازگیری در وین

🔹 در حالی که طی هفته گذشته همه طرفهای حاضر در مذاکرات وین از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داده اند بازی جدید آمریکا برای امتیازگیری با استفاده از فشارهای سیاسی و رسانه ای با درخواست ۱۱۰ نماینده مجلس این کشور از بایدن برای خروج از مذاکرات آغاز شد.

ادامه مطلب ...
popup