🔺 وزیر نیرو خسارت ناشی از سیل اخیر در پارسیان را بررسی کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزیر نیرو خسارت ناشی از سیل اخیر در پارسیان را بررسی کرد

🔺 وزیر نیرو خسارت ناشی از سیل اخیر در پارسیان را بررسی کرد

🔹 وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت در سفر استانی رییس جمهور به غرب هرمزگان روز پنجشنبه به پارسیان سفر کرد و پس از دیدار و شنیدن مسائل و مشکلات مردم این منطقه، میزان خسارت ناشی از سیل اخیر در این شهرستان را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...
popup