🔺 رحیمی: عرضه یارانه بنزین به کارت‌های ملی صرفا یک پیشنهاد است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رحیمی: عرضه یارانه بنزین به کارت‌های ملی صرفا یک پیشنهاد است

🔺 رحیمی: عرضه یارانه بنزین به کارت‌های ملی صرفا یک پیشنهاد است

🔺 رحیمی: عرضه یارانه بنزین به کارت‌های ملی صرفا یک پیشنهاد است

🔹 یک عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در مجلس و دولت وجود ندارد، گفت: موضوع عرضه یارانه بنزین به کارت های ملی صرفا یک پیشنهاد است که هیچ بررسی و تصمیم گیری نشده است.

ادامه مطلب ...
popup