🔺 مساجد باید مراکزی برای نشر معارف اسلام باشد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مساجد باید مراکزی برای نشر معارف اسلام باشد

🔺 مساجد باید مراکزی برای نشر معارف اسلام باشد

🔹 مرجع تقلید با اشاره به نقش مساجد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، گفت: مردم در مساجد تعلیمات را فرامی‌گرفتند و سپس در اختیار دیگران قرار می‌دادند، بنابراین مساجد باید زنده نگاه داشته شود، معارف اسلام برای همگان در همه سنین گفته شود، مساجد باید مراکزی برای نشر معارف اسلام باشد و این مسئله باعث تقویت ارکان انقلاب می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup