🔺 باران صورت اقتصاد را خیس خواهد کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باران صورت اقتصاد را خیس خواهد کرد؟

🔺 باران صورت اقتصاد را خیس خواهد کرد؟

🔹 گروهی از دانشمندان پوتسدام آلمان دریافتند با افزایش تعداد روزهای بارانی همراه با بارندگی شدید، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و بر اساس این مطالعه که در مجله علمی معروف نیچر منتشر شده است، کشورهای ثروتمند و به ویژه بخش‌های تولید و خدمات به شدت تحت‌ تاثیر قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب ...
popup