🔺 چشمان بیدار پدافند هوایی ارتش از کوچکترین پرنده معاند غافل نیست/دشمنان از قدرت دفاعی ایران آگاهند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 چشمان بیدار پدافند هوایی ارتش از کوچکترین پرنده معاند غافل نیست/دشمنان از قدرت دفاعی ایران آگاهند

🔺 چشمان بیدار پدافند هوایی ارتش از کوچکترین پرنده معاند غافل نیست/دشمنان از قدرت دفاعی ایران آگاهند

🔺 چشمان بیدار پدافند هوایی ارتش از کوچکترین پرنده معاند غافل نیست/دشمنان از قدرت دفاعی ایران آگاهند

🔹 فرمانده گروه پدافند هوایی شهید پوردست بندرعباس گفت: چشمان همیشه بیدار این نیرو هرگز از ریزترین پرنده معاند غافل نیست و مدافعان آسمان بر سر منافع کشور هیچگونه تعارفی با هیچکس و هیچ کشوری ندارند.

ادامه مطلب ...
popup