🔺 قیمت واقعی بنزین و نان و دلار و مرغ!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قیمت واقعی بنزین و نان و دلار و مرغ!

🔹 وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: در علم اقتصاد قیمت در بازار تعیین می‌شود و اقتصاد بازار است که قیمت را مشخص می‌کند. ولی مساله اساسی این است که در اقتصاد ایران در هیچ حوزه‌ای قواعد بازار حاکم نیست. بازار قواعد مشخصی دارد و وقتی بازار به معنای واقعی شکل بگیرد اصولا باید قیمت‌ها از تعادل عرضه و تقاضا به دست بیایند.

ادامه مطلب ...
popup