🔺 سربازان از مهمترین مولفه‌های قدرت و اقتدار ارتش هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سربازان از مهمترین مولفه‌های قدرت و اقتدار ارتش هستند

🔺 سربازان از مهمترین مولفه‌های قدرت و اقتدار ارتش هستند

🔺 سربازان از مهمترین مولفه‌های قدرت و اقتدار ارتش هستند

🔹 معاون اجرایی ارتش گفت: در ساختار نیروهای مسلح به ویژه ارتش، واژه سربازی از مفهوم عمیق و باارزشی برخوردار است و از مهمترین مولفه‌های قدرت و اقتدار ارتش سربازهای وظیفه هستند که از ارکان تعیین کننده به شمار می‌روند.

ادامه مطلب ...
popup