🔺 معاون وزیر بهداشت از وضعیت خدمات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بازدیدکرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 معاون وزیر بهداشت از وضعیت خدمات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بازدیدکرد

🔺 معاون وزیر بهداشت از وضعیت خدمات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بازدیدکرد

🔺 معاون وزیر بهداشت از وضعیت خدمات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بازدیدکرد

🔹 دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نماینده ویژه وزیر بهداشت در سفر استانی هیات دولت به هرمزگان، وضعیت خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس را مورد بازدید قرار داد.

ادامه مطلب ...
popup