🔺 حداکثر سود در فاز دوم "طرح درج قیمت تولید کننده" اعلام شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حداکثر سود در فاز دوم "طرح درج قیمت تولید کننده" اعلام شد

🔺 حداکثر سود در فاز دوم "طرح درج قیمت تولید کننده" اعلام شد

🔹 اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای جدول‌هایی از حداکثر سود قابل اعمال برای هشت کالای تعیین شده در فاز دوم "پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده‌"،منتشر کرده که بر اساس آن‌ها حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت درب کارخانه تا مصرف کننده نیز مشخص شده است.

ادامه مطلب ...
popup