🔺 تامین معیشت مردم اولویت مجلس در بررسی لایحه بودجه 1401/نگاه عدالت محورانه‌ حاکم بر تمام مسایل

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تامین معیشت مردم اولویت مجلس در بررسی لایحه بودجه 1401/نگاه عدالت محورانه‌ حاکم بر تمام مسایل

🔺 تامین معیشت مردم اولویت مجلس در بررسی لایحه بودجه 1401/نگاه عدالت محورانه‌ حاکم بر تمام مسایل

🔹 نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان در بررسی لایحه بودجه 1401 تامین معیشت مردم را مدنظر قرار می‌دهند و تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس به معنای تایید تمام تبصره‌ها و احکام نیست و نمایندگان باید در مورد حذف ارز ترجیحی ضمانت لازم را دریافت کنند.

ادامه مطلب ...
popup