🔺 چین: همه طرف‌ها در مذاکرات وین برای توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 چین: همه طرف‌ها در مذاکرات وین برای توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنند

🔺 چین: همه طرف‌ها در مذاکرات وین برای توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنند

🔺 چین: همه طرف‌ها در مذاکرات وین برای توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنند

🔹 مذاکره کننده ارشد چین در گفت‌وگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها در وین جریان دارد، تصریح کرد که مذاکرات رو به جلو جریان دارد و نمایندگان همه کشورهای شرکت کننده در گفت‌وگوها برای رسیدن به توافق نهایی، در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup