🔺 دشمن چون می‌داند نمی‌تواند در یمن پیروز شود، به جنایات خود افزود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دشمن چون می‌داند نمی‌تواند در یمن پیروز شود، به جنایات خود افزود

🔺 دشمن چون می‌داند نمی‌تواند در یمن پیروز شود، به جنایات خود افزود

🔺 دشمن چون می‌داند نمی‌تواند در یمن پیروز شود، به جنایات خود افزود

🔹 جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز جنگ بسیار شدیدی در مارب یمن برقرار است و نگرانی جبهه باطل از این است که در آنجا شکست بزرگی بخورد؛ لذا دست به دامان همه شده‌اند تا از شکست بزرگ آنان جلوگیری شود و چون مطمئن شده‌اند نمی‌توانند در برابر جبهه حق انقلاب اسلامی در یمن پیروز شوند، دچار استیصال شده‌ و به جنایات خود افزوده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup