🔺 وزرای دولت سیزدهم درشورای اداری هرمزگان چه گفتند؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزرای دولت سیزدهم درشورای اداری هرمزگان چه گفتند؟

🔺 وزرای دولت سیزدهم درشورای اداری هرمزگان چه گفتند؟

🔺 وزرای دولت سیزدهم درشورای اداری هرمزگان چه گفتند؟

🔹 اعضای هیات دولت که به عنوان نماینده ویژه رییس از صبح پنجشنبه به شهرستانهای هرمزگان سفر کرده بودند در نشست شورای اداری هرمزگان گزارش های خود سفر و بازدید های خود ارایه کردند که به‌طور اختصار می توان چنین بیان کرد.

ادامه مطلب ...
popup