🔺 باید مرزهای میان رشته‌ها را کنار بگذاریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باید مرزهای میان رشته‌ها را کنار بگذاریم

🔺 باید مرزهای میان رشته‌ها را کنار بگذاریم

🔹 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: در گذشته یک محقق در اتاق خود می‌نشست و در کنار تیم تحقیقاتی خود کار می‌کرد و دستاوردهایی به دست می‌آورد. اما این خروجی‌ها دیگر پاسخگوی نیاز بشر نیست و باید مرزهای میان رشته‌ها را کنار بگذاریم.

ادامه مطلب ...
popup