🔺 نگرانی فعالان بازار از پیش‌نویس تغییر قانون بازار سرمایه/ ارائه طرح برای نظرخواهی از کارشناسان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نگرانی فعالان بازار از پیش‌نویس تغییر قانون بازار سرمایه/ ارائه طرح برای نظرخواهی از کارشناسان

🔺 نگرانی فعالان بازار از پیش‌نویس تغییر قانون بازار سرمایه/ ارائه طرح برای نظرخواهی از کارشناسان

🔺 نگرانی فعالان بازار از پیش‌نویس تغییر قانون بازار سرمایه/ ارائه طرح برای نظرخواهی از کارشناسان

🔹 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مساله مربوط به آموزش و فضای مجازی که اکنون در بین فعالان بازار سرمایه طرح موضوع شده است، متن خامی است که هیچ مصوبه‌ای در کمیته برای آن در نظر گرفته نشده است و جزو مصوبات کمیته تخصصی یا کمیسیون اقتصادی مجلس نیست.

ادامه مطلب ...
popup