🔺 برخی از دلال‌ها به اندازه کل یارانه‌های نقدی از ارز۴۲۰۰ تومانی سود کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برخی از دلال‌ها به اندازه کل یارانه‌های نقدی از ارز۴۲۰۰ تومانی سود کردند

🔺 برخی از دلال‌ها به اندازه کل یارانه‌های نقدی از ارز۴۲۰۰ تومانی سود کردند

🔺 برخی از دلال‌ها به اندازه کل یارانه‌های نقدی از ارز۴۲۰۰ تومانی سود کردند

🔹 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه برخی دلال‌ها به انداز کل یارانه نقدی از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود کردند، گفت: دولت و مجلس می‌توانند در مورد اولویت‌های کالاهایی که باید با ارز ۴۲۰۰ وارد شود، هدف گذاری کنند.

ادامه مطلب ...
popup