🔺 پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

🔺 پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

🔺 پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

🔹 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در راستای ایفای نقش موثر در توسعه علمی کشور و حمایت از دانش آموختگان دوره دکتری رشته‌های علوم انسانی، اقدام به جذب پژوهشگر پسادکتری می‌کند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup