🔺 امیرعبداللهیان: ایران و چین از روابط خوب و مستحکمی برخوردار هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیرعبداللهیان: ایران و چین از روابط خوب و مستحکمی برخوردار هستند

🔺 امیرعبداللهیان: ایران و چین از روابط خوب و مستحکمی برخوردار هستند

🔺 امیرعبداللهیان: ایران و چین از روابط خوب و مستحکمی برخوردار هستند

🔹 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با به تحریر در آوردن نقطه نظر خود در روزنامه گلوبال تایمز اعلام کرد که ایران و چین دو تمدن بزرگ غرب و شرق آسیا، در طول تاریخ از روابط خوب، باثبات و مستحکمی برخوردار بوده اند.

ادامه مطلب ...
popup