🔺 مدیرعامل شهرک‌های صنعتی: ۱۱۰ واحد صنعتی استان همدان به چرخه تولید بازگشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مدیرعامل شهرک‌های صنعتی: ۱۱۰ واحد صنعتی استان همدان به چرخه تولید بازگشت

🔺 مدیرعامل شهرک‌های صنعتی: ۱۱۰ واحد صنعتی استان همدان به چرخه تولید بازگشت

🔺 مدیرعامل شهرک‌های صنعتی: ۱۱۰ واحد صنعتی استان همدان به چرخه تولید بازگشت

🔹 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان از بازگشت ۱۱۰ واحد تعطیل و غیرفعال در استان به چرخه تولید خبر داد و گفت: این واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که دچار رکود شده بودند.

ادامه مطلب ...
popup