🔺 "افغان‌ها در آستانه مرگ"؛ درخواست گوترش برای آزادسازی پول‌های افغانستان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 "افغان‌ها در آستانه مرگ"؛ درخواست گوترش برای آزادسازی پول‌های افغانستان

🔺 "افغان‌ها در آستانه مرگ"؛ درخواست گوترش برای آزادسازی پول‌های افغانستان

🔺 "افغان‌ها در آستانه مرگ"؛ درخواست گوترش برای آزادسازی پول‌های افغانستان

🔹 دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار به بحران انسانی گسترده و بی‌سابقه در افغانستان از آمریکا و بانک جهانی خواست تا اموال مسدود شده دولت افغانستان را برای نجات جان میلیون‌ها شهروند در آستانه مرگ این کشور، آزاد کنند.

ادامه مطلب ...
popup