🔺 روابط با ایران از اولویت های سیاست جدید امنیت ملی پاکستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روابط با ایران از اولویت های سیاست جدید امنیت ملی پاکستان

🔺 روابط با ایران از اولویت های سیاست جدید امنیت ملی پاکستان

🔹 دولت پاکستان نسخه چشم‌انداز جدیدسیاست امنیت ملی این کشور راپس از۷سال رونمایی کرد،سیاستی که درآن بر دیپلماسی اقتصادی وتوسعه روابط با همسایگان تاکیدشده وهمچنین دراین سیاست جدید،روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ریشه در منافع مشترک و دو شریک برای صلح و ثبات منطقه‌ای عنوان شده است.

ادامه مطلب ...
popup