🔺 10 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 10 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد

🔺 10 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد

🔹 نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با تایید اعضای این کمیسیون از محل ماده 17 قانون مدیریت بحران 10 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع بحران بتواند سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.

ادامه مطلب ...
popup