🔺 ضرورت توجه ویژه مجلس به اتمام پروژه های درمانی مناطق حاشیه ای پایتخت در بودجه 1401

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرورت توجه ویژه مجلس به اتمام پروژه های درمانی مناطق حاشیه ای پایتخت در بودجه 1401

🔺 ضرورت توجه ویژه مجلس به اتمام پروژه های درمانی مناطق حاشیه ای پایتخت در بودجه 1401

🔹 رئیس کمیته سلامت مجمع نمایندگان تهران در جریان بازید از دو پروژه درمانی حاشیه ای تهران بر ضرورت توجه ویژه به رفع مشکلات حاشیه نشینان، تکمیل پروژه های نیمه تمام تهران و همچنین توجه ویژه مجلس به اتمام پروژه های درمانی مناطق محروم و حاشیه ای پایتخت در لایحه بودجه 1401 مناطق تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup