🔺 طبیعت برفی دریاچه شورابیل اردبیل

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طبیعت برفی دریاچه شورابیل اردبیل

🔺 طبیعت برفی دریاچه شورابیل اردبیل

🔹 پس از یک روز بارش برف در روزهای پایانی نخستین ماه زمستان، در معابر شهر اردبیل بیش از ۳۰ سانتیمتر برف بر زمین نشست و مشکل جدی در تردد اهالی ایجاد شد اما با این وجود، اهالی شهر اردبیل به سواحل دریاچه شورابیل آمده و یک روز تعطیل را در طبیعت برفی و کنار این پهنه آبی داخل شهر سپری کردند.

ادامه مطلب ...
popup