🔺 خودروسازان ما حداقل کیفیت را هم رعایت نمی‌کنند!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خودروسازان ما حداقل کیفیت را هم رعایت نمی‌کنند!

🔹  رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کف استانداردها برای خودروسازان تدوین شده اما از اجرای همین حداقل‌ها هم با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، ضمن اشاره به مهلت یک‌ماهه برای اصلاح ساختار که یک هفته به پایان آن باقی مانده است، تاکید کرد که خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ درغیر اینصورت با همکاری پلیس از شماره‌گذاری‌خودروها جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup