🔺 زرگز: مقتدی صدر عملکرد متناقضی درباره آمریکا دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زرگز: مقتدی صدر عملکرد متناقضی درباره آمریکا دارد

🔺 زرگز: مقتدی صدر عملکرد متناقضی درباره آمریکا دارد

🔹 یک کارشناس مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه مقتدی صدر درحال بازی با کارت خروج نیروهای خارجی برای جلب نظر و کسب آراست، اظهار کرد: صدر تاکنون عملکرد متناقضی داشته است؛ او زمانی علیه آمریکایی‌ها راه افتاد و جنگید اما زمانی نیز با حضور آمریکایی‌ها مماشات کرد.

ادامه مطلب ...
popup