🔺 پنتاگون: آمریکا به ارائه کمک های امنیتی به اوکراین ادامه خواهد داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 پنتاگون: آمریکا به ارائه کمک های امنیتی به اوکراین ادامه خواهد داد

🔺 پنتاگون: آمریکا به ارائه کمک های امنیتی به اوکراین ادامه خواهد داد

🔺 پنتاگون: آمریکا به ارائه کمک های امنیتی به اوکراین ادامه خواهد داد

🔹 سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) یک روز پس از آنکه مشاور امنیت ملی این کشور از ادعای حمله قطعی روسیه به اوکراین عقب نشینی کرد، ادعا کرد اگر روسیه به کشور همسایه خود حمله کند، آمریکا به ارائه کمک های امنیتی به اوکراین برای کمک به این کشور جهت دفاع بهتر از خود ادامه خواهد داد.

ادامه مطلب ...
popup