🔺 امکانات و نیروی درمانی به صورت عادلانه در کشور توزیع نشده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امکانات و نیروی درمانی به صورت عادلانه در کشور توزیع نشده است

🔺 امکانات و نیروی درمانی به صورت عادلانه در کشور توزیع نشده است

🔺 امکانات و نیروی درمانی به صورت عادلانه در کشور توزیع نشده است

🔹 رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه ما هنوز یک بانک اطلاعاتی راجب بیماری های فراگیر در هر منطقه نداریم تا متناسب با آن برای درمان و تامین امکانات و پزشک متخصص در هر منطقه برنامه ریزی کنیم.

ادامه مطلب ...
popup