🔺 تناقض‌ رفتاری امریکا در مذاکرات وین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تناقض‌ رفتاری امریکا در مذاکرات وین

🔺 تناقض‌ رفتاری امریکا در مذاکرات وین

🔹 روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: «کارگروه تدابیر اجرایی» سومین کارگروه پیش‌بینی شده در مذاکرات وین، عصر چهارشنبه تشکیل جلسه داد و کارشناسان هیأت‌های حاضر در گفت‌وگوها در چهارچوب وظایف خود به ارزیابی پیشرفت‌های حاصل شده و بررسی موضوعات مربوطه پرداختند.

ادامه مطلب ...
popup