🔺 هفته‌ای در خلیج فارس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هفته‌ای در خلیج فارس

🔺 هفته‌ای در خلیج فارس

🔹 در یادداشت روزنامه ایران می‌خوانیم: سفر هفته پیش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عمان و قطر نشانه دیگری از عزم، اراده و جدیت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و گسترش روابط کشورمان با همسایگان جنوبی ‌و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود.

ادامه مطلب ...
popup