🔺 دبیرکلی؛ امید برای نقش‌آفرینی بیشتر زنان در سیاست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دبیرکلی؛ امید برای نقش‌آفرینی بیشتر زنان در سیاست

🔺 دبیرکلی؛ امید برای نقش‌آفرینی بیشتر زنان در سیاست

🔺 دبیرکلی؛ امید برای نقش‌آفرینی بیشتر زنان در سیاست

🔹 برای اولین بار در کشور دبیر کلی یکی از احزاب ایران که ماهیتی صرفا زنانه ندارند به یک زن رسیده است؛ آذر منصوری. اتفاقی که در تاریخ احزاب جمهوری اسلامی بی‌سابقه به حساب می‌آید و می‌تواند این امید را ایجاد کند که فضای مردانه سیاست ایران به سمت نقش‌آفرینی زنان حرکت کند.

ادامه مطلب ...
popup