🔺 برقراری امنیت و نشان دادن اقتدار اهداف ایران از حضور در آب‌های بین المللی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برقراری امنیت و نشان دادن اقتدار اهداف ایران از حضور در آب‌های بین المللی است

🔺 برقراری امنیت و نشان دادن اقتدار اهداف ایران از حضور در آب‌های بین المللی است

🔺 برقراری امنیت و نشان دادن اقتدار اهداف ایران از حضور در آب‌های بین المللی است

🔹 امیر دریادار شهرام ایرانی درباره اهداف حضور نیروی دریایی ارتش در دریاهای دورتر گفت: برقراری امنیت و کمک به شناورهای حاضر در سطح دریا و همچنین نشان دادن اقتدار نظام همراه با ارسال پیام صلح و دوستی اهداف ایران از اهداف حضور در آب‌های آزاد است.

ادامه مطلب ...
popup