🔺 محتوای متن کتیبه نویافته در نقش رستم هنوز مشخص نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 محتوای متن کتیبه نویافته در نقش رستم هنوز مشخص نیست

🔺 محتوای متن کتیبه نویافته در نقش رستم هنوز مشخص نیست

🔹 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با اشاره به انتشار خبری در خصوص یافت شدن کتیبه‌ای با نام زرتشت در نقش رستم، تاکید کرد که این پایگاه تنها خبر کتیبه نویافته را تایید می‌کند و هنوز محتوای این کتیبه مشخص و تایید نشده است.

ادامه مطلب ...
popup