🔺 شرط قانون برای حذف ارز ۴۲۰۰

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شرط قانون برای حذف ارز ۴۲۰۰

🔹 اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.

ادامه مطلب ...
popup